มังกรฟ้า🥳 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน

มังกรฟ้า🥳 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน
ที่ถูกรางวัลประจำ📍งวดวันที่ 1 มีนาคม 2565
โดยมีผู้โชคดีรวมทั้งสิ้น🤩จำนวน 39,323 ใบ✨
รวมเป็นรางวัลมูลค่า🎉จำนวน 153,396,000 บาท👍
มังกรฟ้า​ 💙
สังคมใหม่ ให้ชีวิตไม่สิ้นหวัง

www.bluedragontary.com